ده فرنگ

نظرسنجی

نظر سنجی دوره آمادگی آزمون های جامع زبان

از این که با پاسخگویی به سوالات زیر، به ما در جهت ارائه خدمات بهتر کمک می کنید، سپاسگزاریم.

1. اطلاع رسانی های لازم در خصوص دوره(ضروری)
2. عملکرد سیستم پشتیبانی قبل از شروع و در طول دوره(ضروری)
3. نظر شما در مورد ساعت برگزاری دوره(ضروری)
4. نظر شما در مورد مدت اجرای دوره(ضروری)
5. رعایت انسجام مطالب در طول تدریس توسط مدرس(ضروری)
6. نحوه ی بیان مدرس و قدرت انتقال مفاهیم(ضروری)
7. تسلط مدرس در پاسخگویی به سوالات دانشجویان(ضروری)
8. کاربردی بودن مطالب ارائه شده(ضروری)
لطفاً یک مقدار از 0 تا 10 وارد نمایید.