ده فرنگ

Starter

بعد از این دوره می توانید:

 • خودتون و اعضای خانواده تون رو به صورت کامل معرفی کنید.
 • از همه ضمایر فاعلی در جملات مختلف استفاده کنید.
 • افعال tobe را در جملات مثبت، منفی و سوالی به کار ببرید.
 • یک روز معمول خود و دیگران را توصیف کنید.
 • فعالیت های اوقات فراغت خود را بیان کنید.
 • محل زندگیتون رو توصیف کنید.
 • لباس های مختلف رو نام ببرید و در یک فروشگاه لباس خرید کنید.
 • آب و هوای شهر خود را توصیف کنید.
 • درباره عادات غذایی خود و دیگران صحبت کنید.
 • درباره گذشته صحبت کنید.

این دوره مختص زبان آموزانی است که در ابتدای مسیر یادگیری مکالمه هستند. هم چنین کسانی که علی رغم در ارتباط بودن با زبان انگلیسی در رشته ی تحصیلی یا محل کار خود، توانایی مکالمه به این زبان را ندارند، می­توانند در این دوره ثبت نام کنند. در این دوره، مکالمه انگلیسی از پایه و هم پای گرامر و لغات با زبانی ساده و روان تدریس می شود. این مطالب آموزشی همراه با تمرین های متنوعی از گرامر، لغت، مکالمه، لیسنینگ و ریدینگ ارائه می شود. در این دوره یک کتاب اصلی به صورت کامل و همراه درسنامه ­های تکمیلی از یک کتاب جانبی تدریس می شود. بعد از انجام این تمرینات، زبان آموزان در جلسات آنلاین به تمرین مکالمه با استاد خود می­پردازند. این دوره همراه با 12 جلسه ی آنلاین یک ساعته ارائه می شود.ه

بعد از این دوره می توانید:

 • خودتون و اعضای خانواده تون رو به صورت کامل معرفی کنید.
 • از همه ضمایر فاعلی در جملات مختلف استفاده کنید.
 • افعال tobe را در جملات مثبت، منفی و سوالی به کار ببرید.
 • یک روز معمول خود و دیگران را توصیف کنید.
 • فعالیت های اوقات فراغت خود را بیان کنید.
 • محل زندگیتون رو توصیف کنید.
 • لباس های مختلف رو نام ببرید و در یک فروشگاه لباس خرید کنید.
 • آب و هوای شهر خود را توصیف کنید.
 • درباره عادات غذایی خود و دیگران صحبت کنید.
 • درباره گذشته صحبت کنید.