ده فرنگ

Current Status
Not Enrolled
Price
900,000
Get Started

این دوره مختص زبان آموزانی است که می خواهند زبان را از نقطه ی صفر شروع کنند. در این دوره گرامرهای پایه و لغات ساده در خلال مکالمه های روزمره تدریس می شود. تمرینات مناسب و متنوع از همه ی آموزش ها نیز قرار داده شده است که هر چهار مهارت زبان را در بر می گیرد. لذا، در پایان این دوره زبان آموز قادر است در مکالمه های ساده و پایه ای زبان انگلیسی به گفتگو بپردازد. این دوره شامل 8 درس است و پس از هر درس یک جلسه ی آنلاین یک ساعته برگزار می شود.ء

Course Content

Expand All