ده فرنگ

قوانین و مقررات

 1. زبان آموز متعهد می شود برای آگاهی به حقوق خود و قوانین موسسه، قوانین و مقررات را کامل بخواند. عواقب ناشی از ندانستن قوانین متوجه زبان آموز است.
 2. در کلاس های خصوصی، تنها زبان آموزانی که حداقل دو جلسه در هفته کلاس دارند می توانند یک جلسه را در طول دوره کنسل کنند. زبان آموزان برای کنسل کردن یک جلسه حتما از 24 ساعت قبل باید فقط و فقط با آموزشگاه هماهنگ کنند. در غیر این صورت عدم حضور زبان آموز در کلاس به منزله ی غیبت وی در آن جلسه است. ( غیبت به معنای از دست دادن آن جلسه است در حالی که با کنسل کردن، تعداد جلسات تعریف شده برای دوره کم نمی شود.)
 3. در کلاس های گروهی تعداد غیبت مجاز هر زبان آموز فقط 3 جلسه است و در صورت بیش تر شدن غیبت ها، آموزشگاه می تواند زبان آموز را از دوره حذف کند.
 4. در کلاس های خصوصی، درخواست تغییر استاد در هر دوره تنها یک بار و تنها بعد از جلسه ی آنلاین اول امکان پذیر است. زبان آموز موظف است این درخواست خود را بلافاصله بعد از جلسه ی آنلاین به آموزشگاه انتقال دهد. در این شرایط آموزشگاه موظف است ضمن تغییر استاد، جلسه ی اول را تکرار نماید.
 5. در کلاس های خصوصی، درخواست استرداد کامل شهریه تنها بعد از جلسه ی آنلاین اول و در صورت عدم رضایت از محتوای دوره امکان پذیر است. زبان آموز موظف است این درخواست خود را بلافاصله بعد از جلسه ی آنلاین به آموزشگاه انتقال دهد. و پس از جلسات دوم به بعد، با کسر شهریه ی جلسات برگزار شده، مابقی شهریه قابل استرداد است.
 6. در همه کلاس ها وبکم همه زبان آموزان باید روشن باشد.
 7. زبان آموز موظف است با پوشش مناسب عرف جامعه در تمامی جلسات حاضر شود.
 8. در کلاس های خصوصی، زبان آموز موظف است راس ساعت تعیین شده در جلسه حضور پیدا کند و هر گونه تاخیر به عهده خود زبان آموز است. و تاخیر زبان آموز به معنای تعویق زمان پایان جلسه نیست.
 9. برای کنترل کیفیت کلاسها، تمامی جلسات ضبط شده و در اختیار استاد و زبان آموز قرار می گیرد. حق انتشار تمامی ویدیو ها برای ده فرنگ محفوظ است و هیچ یک از اساتید یا زبان آموزان حق پخش هیچ گونه عکس، فیلم یا صوت این ویدیوها چه به صورت عمومی چه به صورت خصوصی را ندارد. لذا، بازنشر این ویدیوها به هر شکل و با هر هدفی قابل پیگرد قانونی است. 
 10. حق استفاده از ضبط همه ی کلاس ها در جهت تبلیغ و با حفظ احترام زبان آموزان برای ده فرنگ محفوظ است.
 11. تعداد جلسات اضافه در هر دوره با درخواست زبان آموز یا صلاح دید آموزشگاه یا استاد تعیین می شود.